Forma

Un contingut ben escrit es complementa amb un acabat formal acurat, que el fa llegible i visualment atractiu.

Conec i utilitzo els recursos digitals més habituals per al processament de textos, les presentacions i l’edició. Adapto les característiques de format dels teus documents per realçar-ne el contingut.

Comments are closed.